„***”


zawieszona między wzrokiem a oddechem

chciałam zgubić samotność

wtopić się

czuć

nie słyszeć szlochu niedokończonej historii

Twojego kiedyś pięknego snu

swobodnie włożyć serce

w miejsce do połowy puste

żeby urosło

wypchnęło

zajęło

zostało

żeby zostało