„Jestem”


trzeba mnie dojrzeć

ukrytego w przelotnej chwili

Jestem

mówię wszystkim

światłem

kamieniem

ciszą

Ja Jestem