3 marca 2012

Podaruj mi trochę!

Wszechświat jest nieskończony. Nieskończenie wiele jest też ludzkich myśli, pojawiających się jak migocące świetliki.

Jeżeli zaś trwamy w nieskończoności, lepiej NIECH NASZE MYŚLI BĘDĄ NIESKOŃCZENIE DOBRE. Niech każdy wysyła do nieskończonego świata światło, a nie ciemność. Niech wysyła trochę ciepła i słońca!

Oczekujemy – ba! ŻĄDAMY od nieba, żeby codziennie świeciło na nim przejrzyste słońce, podczas gdy samo niebo do nas woła: „PODARUJ MI TROCHĘ SŁOŃCA! PODARUJ MI TROCHĘ SŁOŃCA!”


YouTube Preview Image